کاریابی اندیشه در خدمت کارفرمایان جهت معرفی کارجویان به کارفرمایان محترم و مشاوره در رابطه روابط کار
آدرس: بندر انزلی - میدان مالا- خ- معلم - بازارچه شهرداری
مدیریت: حسین صبورزاد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:08