آدرس: میدان اطلسی ،بلوار هجرت روبروی بیمارستان دکتر میر حسینی جنب دبیرستان اقبال کاریابی دانش
مدیریت: محمد علی قاسمیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 05:38