ازسال98درخدمت کارفرمایان و کارجویان و فرزندان بازنشستگان نیروهای مسلح ونیروهای انتظامی ودانشگاهی میباشم ودر طرح های اشتغال زایی وکارورزی ،مشوق های بیمه ای،ثبت بیمه بیکاری،ثبت دادخواست کارگری وکارفرمایی،ثبت اعتراض وارسال جهت اجرایاحکام مشاوره کارجووکارفرما،تنظیم دادخواست وقراردادکاروآزادسازی مدرک فارغ التحصیلان دانشگاهی وبکارگماری درشهرستان ارومیه میباشم.
آدرس: ارومیه-چها راه دانش نبش سنگ فرش خیام طبقه فوقانی کتاب فروشی ظرافت
مدیریت: مریم صدیقیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 07:34