مدیریت خانم شهناز باقرزاده رحمانی
آدرس: کمربندی غربی اول ساری کنار کوچه هاشمی نژاد روبروی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری
مدیریت: شهناز باقرزاده رحمانی

8 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساری - ساری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:36