موسسه کاریابی رهاسازان از سال 85 با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مدیریت آقای ارجاسب اسماعیلی آغاز به کار کرده است . این کاریابی در زمینه های مختلف مهارتی از قبیل نیروهای نیمه ماهر و ماهر و متخصص و در گروه های مختلف تحصیلی دیپلم – فوق دیپلم لیسانس و ... و گروه های مهندسی – پزشکی و پیراپزشکی- پرستاری - فیزیوتراپی رادیولوژیست – مامایی و ... فعالیت داشته توانسته بیشترین آمار را در سطح استان فارس جهت تعداد عضویت ثبت نامی کارجو و کارفرما داشته باشد و خدمات خود را در زمینه اطلاع رسانی و اشتغال به نحو احسن در اختیار کارفرمایان وکارجویان خویش قرار دهد .
آدرس: خیابان انقلاب اسلامی -نادر سابق-روبروی پارک انقلاب کوچه16 موسسه مشاوره شغلی وکاریابی رهاسازان
مدیریت: ارجاسب اسماعیلی

23 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - دروازه قرآن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - دروازه قرآن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - میدان ارم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - چمران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - چمران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - میدان احمدآباد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - خیابان زند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شیراز - بلوار نصر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شیراز - زند
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شیراز - پل پیرنیا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شیراز - پل پیرنیا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - گمرک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - چهارراه گمرک
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - دهنادی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شیراز - شهیدشیرودی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:41