کاریابی داخلی و خارجی
آدرس: بوکان-میدان انقلاب-جنب بانک مسکن-ساختمان اشتغال و کاریابی-طبقه سوم
مدیریت: سولماز قهرمانی

10 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در سقز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در بوکان - جاده سقز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در بوکان - اسکندری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در بوکان - سنگینی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در بوکان - سنگینی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:16