فرخی 13
آدرس: بلوار بسیج خ فرخی سیستانی فرخی 13
مدیریت: ذبیح الله پیری

10 آگهی استخدام

shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - روستای سرحدی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در زابل - زابل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 08:05