ارائه خدمات به کارفرمایان و کارجویان
آدرس: ایلام- میدان شهدا - به سمت خیام روبروی بانک صادرات جنب دفترخانه اسناد رسمی - کاریابی مرصاد
مدیریت: ایوب پیری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 15:30