فعال ترین کاریابی شمال کشور
آدرس: بابلسر،ابتدای بلوارشریفی،روبروی سازمان تبلیغات ،مجتمع رزقی ،طبقه اول،واحد 3 شرقی
مدیریت: شهلا یزدانی چراتی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:07