اعزام نیروی کار - مشاوره شغلی - طرح اشتغال اتباع خارجی - فک مدرک تحصیلی دانشگاهی - طرح بیمه بیکاری - مشوقهای بیمه کارفرمایی
آدرس: کرمان چهارراه ولیعصر مجتمع بزرگ اطلس طبقه سوم واحد 408
مدیریت: هدی میرزاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 15:22