اولین کاریابی الکترونیک جنوب شرق
آدرس: خیابان چمران بعد از کوچه 5 طبقه فوقانی کت و شلوار وزرا
مدیریت: فاطمه محمدابراهیمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:22