آدرس: یزد -چهارراه ایرانشهر -روبرو بانک ملت.
مدیریت: سعید شهرام فرد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 12:56