ثبت نام کارجو و کاررفرما اشتغال ثبت دادخواست و بیمه بیکاری و اتباع و مشاغل سخت انجام کلیه امور مربوط به کارفرما اعم از بدهی و بیمه و....
آدرس: مشهد بلوار شهید مفتح نبش مفتح 3 ساختمان پزشکان صاحب الزمان طبقه اول
مدیریت: مسعود یوسفخانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:36