انجام امور پذیرش کارجو و معرفی به فرصت شغلی های اخذ شده از کارفرما
آدرس: تقاطع خیابان هاشمی و رودکی، مجتمع تجاری اداری کیش، واحد 13
مدیریت: جواد صباغ پور آذریان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:27