کاریابی داخلی و خارجی مرند آذر معرفی کارجو به واحدهای تولید .دفتری ارایه مشاوره د رمورد روابط کار و بیمه بیکاری به کارگران و کارفرمایان
آدرس: آ-ش --مرند خیابان جلفا تقاطع محراب روبروی اداره اماکن
مدیریت: حسین قهرمانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 31 تیر 1403، ساعت 07:43