آدرس: زنجان-خرمدره ابتدای خیابان شهیدرجایی ومصطفی خمینی پلاک1
مدیریت: داریوش کلانتری

10 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - خ امام
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در خرمدره - خرمدره
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:46