شرکت نادر دریایی ایرانیان ، کاریابی تخصصی دریایی در زمینه تامین نیروی ماهر و متخصص دریانورد بر روی انواع شناورهای ایرانی و خارجی اقیانوس پیما و فرا ساحل.
آدرس: رشت خیابان رسالت کوچه ژاله 2184653158
مدیریت: نادر ابراهیم زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:19