ارائه خدمات در زمینه های بکار گماری نیروهای جویای کار--تامین نیروی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی -انجام خدمات کارورزی و معافیت بیمه ای -ثبت نام مشاغل خانگی وتسهیلات ان- ثبت دادخواست روابط -بیمه بیکاری -مشاغل سخت وزیان اور -اتباع خارجی -مشاوره وتشکیل تعاونی و ثبت تغییرات تعاونی ها
آدرس: بلوار قرنی-تقاطع کریمی -مجتمع فروردین-طبقه 4 واحد 403
مدیریت: نرگس شفائی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:13