ثبت نام افراد جویای کار و معرفی به فرصتهای شغلی-مشاوره شغلی-مشاوره روابط کار-شکایات کارگری و کارفرمایی-بیمه بیکاری-تامین نیروی ساده ، فنی و تحصیلکرده
آدرس: مشهد - بین طبرسی شمالی 13 و 15 پلاک 525 - پشت ایستگاه اتوبوس
مدیریت: مریم ملکی فارمد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:30