این کاریابی در شهرشازند به مدت 8ماه مشغول به فعالیت در زمینه ثبت نام کار و اشتغال و معرفی به شرکت های مورد درخواست می باشد
آدرس: شازند میدان امام خمینی ابتدای جاده آستانه طبقه اول دفتر نماینده شهرستان شازند
مدیریت: رضا رضائی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:51