مشاوره حقوقی و تامین نیروی کار حرفه ای به مدیریت دکتر حسین متقی طلب شما هم کارآفرین باشید ...
آدرس: رشت - بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد - بعد از پمپ بنزین - نبش کوچه پنجم - ساختمان کارآفرین
مدیریت: حسین متقی طلب

17 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در رشت - جاده تهران دولت آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در رشت - خ پیام نور
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا
بیمه دارد
فقط آقا
پروژه ای
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پروژه ای
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - گلسار
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - جاده انزلی روبروی سایپا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - شهرصنعتی سپیدرود
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - میدان فرزانه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - گلسار
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - گلسار
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در رشت - رشت خ پیام نور
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در رشت - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در رشت - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در رشت - شهرصنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در رشت - توشیبا به سمت میدان گیل روبروی شرکت پارس...
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در رشت - قلی پور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:48