این موسسه از سال 1386 با اخذ مجوز از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به صورت حضوری - فیزیکی فعالیت خودرا آغاز نموده ولی با توجه به رویکرد جامعه به استفاده از خدمات غیر حضوری در سالهای اخیر خصوصا در شرایط بحران ویروس کرونا ؛ تصمیم مدیریت براین شد که از سال جاری با طراحی وب سایت اختصاصی با نام www.karyabiamirkabir.com در زمینه اشتغال کارجویان استان اصفهان به صورت مجازی فعالیت نماید . در این وب سایت صرفاکارفرمایان مقیم استان اصفهان می توانند قبل از عضویت لیست ورزومه کارجویان را مشاهده نماید ودر صورت مطابقت کارجویان ثبت نام شده با نیاز شرکت اقدام به ثبت درخواست دسترسی به تلفن کارجویان را نموده که بعد اعتبار سنجی وی , دسترسی کارفرما فعال میشود ودر نتیجه وی قادر است نیروی کارمورد نیاز شرکت را شخصا انتخاب ودعوت بکار نماید ودر صورت عدم تمایل به استفاده از این سرویس اقدام به ثبت آگهی استخدام جهت تماس کارجویان با شرکت نمایند . ازسویی دیگر کارجویان میتوانند با مشاهده فرصتهای شغلی اعلام شده از سوی شرکت ؛ پس از ثبت نام جهت اشتغال بکار با کارفرما تماس حاصل نمایند وپس از توافق واخذ معرفی از کاریابی به شرکت مورد نظر مراجعه نمایند .
آدرس: اصفهان بزرگمهر خ شهید نواب مقابل خ بلال جنب مسجد امام مجتمع غدیر
مدیریت: محمد حسن گرشاسبی موخر

15 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اصفهان - محدوده قهجاورستان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - خ مسجد سید
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی مورچه خورت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی جی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - خ 8 بهشت
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - پل آذر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی رازی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - منطقه صنعتی امیر کبیر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - خیابان امام خمینی - خ مهدیه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - سطح شهر اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:36