آدرس: زنجان بلوار 22 بهمن میدان نامجو خیابان شهید نامجو (ضلع جنوب غربی پارک شهید رجایی )خانه امید بازنشستگان کشوری استان زنجان
مدیریت:
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:57