موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی اعتصام با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درسال ۱۳۹۵ فعالیت خود را جهت راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شناسایی فرصتهای شغلی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی جهت بکارگماری متقاضیان کار در شهرستان آشتیان آغاز نموده تا طبق نیاز و درخواست کارفرما نیروی کار با شرایط لازم را بسوی کارفرمای مربوطه هدایت نماید.
آدرس: آشتیان- بلوار امام خمینی- خیابان علامه - نبش نوبهار۶
مدیریت: مهدیه پارسامهر
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:56