کاریابی نوین مه ولات
آدرس: شهرستان مه ولات - فیض آباد - خیابان عدالت - حاشیه میدان کمیته امداد - دفتر کاریابی نوین
مدیریت: مرضیه خانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 15:08