آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن بلوار ولی عصر ولی عصر12 موسسه مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی داخلی کاریاب بردسکن
مدیریت: ابوالفضل شبانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 21:23