موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امید فردا
آدرس: خیابان45 متری انتهای کوچه معلم اول روبروی پلیس+10
مدیریت: آذر هداوند

17 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در دورود - الغدیر بهاران 3
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در دورود - الغدیر میوه فروشی یاراحمدی
بیمه دارد
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در دورود - روستای تنوردر
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در دورود - فاز2
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در دورود - بلوار امام علی
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در دورود
بیمه دارد
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در دورود - آزادگان کاج6
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در دورود - فرهنگیان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در دورود - خیام شرقی خیام 10
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در دورود
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دورود - خیابان دانشجو روبروی نانوایی
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دورود - خ رسالت نبش رسالت اول
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دورود - فرمانداری میثاق 1
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دورود - راه آهن
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوه - ساوه
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دورود
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 2 آبان 1401)
 در دورود - کمربندی
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:50