آدرس: نظرآباد-الغدیر جنوبی -غدیر 15-ساختمان سناتور -طبقه دوم -واحد8
مدیریت: اصغر ولی محمدی

33 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در نظرآباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در تهران
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نظرآباد - شهرک صنعتی نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نظرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ساوجبلاغ
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 19 شهریور 1401)
 در کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:44