کاریابی داخلی و الکترونیک
آدرس: دماوند، میدان امام خمینی ره، خیابان شهید کریمایی، مقابل حوزه علمیه
مدیریت: مهدی شرافت
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:04