کاریابی داخلی و الکترونیک
آدرس: دماوند، میدان امام خمینی ره، خیابان شهید کریمایی، مقابل حوزه علمیه
مدیریت: مهدی شرافت
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 15:31