جستجوی شغل برای کارجویان, مشاوره شغلی تخصصی, همکاری با کارفرمایان برای جذب نیرو
آدرس: خرمشهر خیابان فخر رازی نبش خیابان اردیبهشت قدیم
مدیریت: رضا جعفریان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 02:49