اولین کاریابی غیر دولتی استان البرز
آدرس: کرج بلوار هفت تیر مابین چهارراه هفت تیر و چهارراه کارخانه قند پلاک686 واحد2
مدیریت: سیدمعصوم موسوی اصل
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 05:32