اولین کاریابی غیر دولتی استان البرز
آدرس: کرج بلوار هفت تیر مابین چهارراه هفت تیر و چهارراه کارخانه قند پلاک686 واحد2
مدیریت: سیدمعصوم موسوی اصل
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:34