مشاوره در حوزه قانون کار و تامین اجتماعی . تهیه و تنظیم انواع قرارداد کارگری . مشاوره و ثبت در خصوص دعاوی بین کارگر و کارفرما مشاوره و ثبت و اهراز هویت در خصوص بیمه بیکاری . تامین و اعزام نیروی ماهر نیمه ماهر و کارگر ساده به کارخانجات صنعتی کرج. لغو تعهد خدمت ازاد سازی مدارک برای دانشجویان .
آدرس: کرج ابتدای میانجاده اول بلوار شهید حدادی کرج نو روبروی ایستگاه تاکسی ط2
مدیریت: قادر حسین زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:45