مرکز کاریابی و مشاوره شغلی مهام تبرستان
آدرس: تنکابن- چهارراه هفت تیر- نبش خیابان مجتهدزاده- ساختمان فردوسی- طبقه اول- واحد 16
مدیریت: اسماعیل شعبانی نژاد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:00