این کاریابی از سال ۱۳۸۰شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر فعال می باشد
آدرس: خوزستان دزفول خیابان امام خمینی جنب بانک قرض الحسنه مهرایران
مدیریت: مجتبی شیرین جانی
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:10