موسسه مشاوره شغلی و کاریابی آنیتا انجام دهنده اشتغال ، طرح کارورزی ، مشوق های بیمه ای ، آزادسازی مدارک دانشجویان ، ثبت بیمه بیکاری از ابتدا تا برقراری ، ثبت دادخواست کارگری و کارفرمایی ، ثبت اعتراض و ارسال جهت اجرای احکام ، مشاوره کارجو و کارفرما ، تنظیم دادخواست و قراردادکار و...
آدرس: کرج محمدشهر بلوار امام خمینی رو به روی خیابان حافظ مجتمع تجاری اداری رضا طبقه 5
مدیریت: میرجلال حسینی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 09:27