موسسه مرصاد در سال ۱۴۰۰ توانسته ۲۵۳۶ فرصت شغلی ایجاد نماید که ازاین فرصت ۵۶۴ نفر معرفی ۳۹ نفر اظهار اشتغال نمودند
آدرس: فلکه رازی ، قاسمیه 2 ، بن بست 28
مدیریت: نرجس عباسی اصل
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:12