مرکز کاریابی نوید
آدرس: شهرستان مبارکه-فلکه شهرداری -جنب اداره دارایی
مدیریت: قاسم شفیع زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:56