مرکز کاریابی نوید
آدرس: شهرستان مبارکه-فلکه شهرداری -جنب اداره دارایی
مدیریت: قاسم شفیع زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 14:18