خدماتی که موسسه مشاوره شغلی و کاریابی نور انجام میدهد مانند مشاوره شغلی به کارفرمایان و کارجویان، خدمات تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و روابط کار و اتباع خارجی را انجام میدهد.
آدرس: مازندران- نور-خیابان معلم روبروی بانک ساختمان دیوسالار طبقه سوم
مدیریت: احمدعلی جهانشاهی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 07:49