کاریابی داخلی کارا
آدرس: خرم آباد-خیابان 60متری-انتهای خیابان رازی-روبه روی دانشکده دندان پزشکی -بین پردیسان یک و دو-کاریابی کارا
مدیریت: امین نورکرمی
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:54