کاریابی داخلی با سابقه 15 سال - و دارای مجوز کاریابی خارجی
آدرس: کردستان - مریوان - بلوارکردستان - خیابان میثم - دفتر کاریابی کارآفرین
مدیریت: عبدالله حمیدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 10:01