شیراز-سیمتری سینما سعدی بین کوچه 11و13پلاک150
آدرس: شیراز سیمتری سینما سعدی بین کوچه 11و13پلاک150
مدیریت: سید محمد اوجی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:29