آدرس: کرمانشاه میدان ازادی خیابان سیده فاطمه جنب دفتر پیشخوان اسیا مجتمع دانش طبقه اول واحد 4
مدیریت: سوسن آزادی پور

13 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - جاده سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - جاده بیستون
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک پردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صدرا
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کرمانشاه - جاده بیستون
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 07:44