این کاریابی از سال84 تا به الان فعالیت دارد.
آدرس: روبروی بیمارستان کودکان طبقه فوقانی شیریتی فروشی زیتون واحد 2 شمالی
مدیریت: امیرحسین محمدی پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:40