کاریابی پیشه پویان در خصوص امر بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است
آدرس: قائمشهر -خیابان گارگر- نبش کوچه شهید نیکخو - روبه روی آژانس گلشن
مدیریت: اکرم توکلی مقدم کوچکسرایی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 23:09