موسسه مشاوره شغلی وکاریابی کارآفرین انجام دهنده اشتعال،ثبت نام از کارجویان،طرح کارورزی،مشوق های بیمه ای،آزادسازی مدارک دانشگاهی،ثبت بیمه بیکاری،ثبت دادخواست کارگری وکارفرمایی،ثبت اعتراض وارسال جهت اجرای احکام،مشاوره کارجو وکارفرما،تنظیم دادخواست وقراردادکارو........
آدرس: پیرانشهر- خیابان بهشتی-مجتمع الماس -طبقه 2واحد25
مدیریت: احمد ابراهیمی نیا
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 04:22