کاریابی امین در خصوص امر بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است.
آدرس: بلوار شهید بهشتی.کوچه 12.جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: سیدمحدباقر آل محمد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 31 تیر 1403، ساعت 07:02