کاریابی کارآفرین لردگان جز اولین کاریابی های استان چهارمحال وبختیاری با ۱۶سال فعالیت درخشان در استان میباشد
آدرس: چهارمحال بختیاری لردگان-خیابان ولیعصر-خیابان گلزار-پشت بانک ملت
مدیریت: شهنام صادقی
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:23