آدرس: ارومیه - شهرک فرهنگیان نرسیده به اول شمالی مجتمع پزشگان طبیب
مدیریت: حکمت علیزاده کانرش
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:53