استان خراسان رضوی، نیشابور، کاریابی کاردان
آدرس: نیشابور- چهارراه امام خمینی- خیابان فردوسی شمالی- بین فردوسی شمالی 2 و 4
مدیریت: محمدرضا رضائی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:21