آدرس -خیابان شهید سلیمانی -روبروی سالن شهید جلیلی -داخل شهید سلیمانی 27-بعد از اداره تعاون وکار -موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی برتر -5222773-09395491744
آدرس: تربت حیدریه-خیابان شهید سلیمانی -شهید سلیمانی 27 -روبروی سالن شهید جلیلی-بعد از اداره تعاون کار -موسسه مشاوره شغلی و کاریابی برتر
مدیریت: حسین هراتی زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 06:08